Pracownie

Teatr

Zajęcia w pracowni teatralnej pozwalają na rozwijanie zainteresowań aktorskich. Kształcą emisje głosu, dykcję i warsztat aktorski.
Uczą współpracy i autoprezentacji. Pracownia działa od 1997 roku.
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 8 do 28 lat.

Plastyka

Zajęcia pozwalają na rozwijanie zainteresowań poprzez poznawanie nowych technik malarskich.
Umożliwiają młodym ludziom samodzielne interpretowanie widzianego świata, dobieranie kolorów i kształtów.
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 14 lat.

Muzyka

Dzieci na zajęciach poznają i rozwijają własne umiejętności muzyczne.
Przede wszystkim wokalne.
Uczestnicy uczą się jak swobodnie operować własnym głosem.
Poszerzają swoją wiedzę ogólnomuzyczną.
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 lat.

Rytmika

Dzieci na zajęciach poznają i rozwijają swoje umiejętności ze wszystkich dziedzin sztuki.
Uczą się śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach, malować, rysować, pracować w grupie.
Próbują również swoich sił jako mali aktorzy.
Zapraszamy dzieci w wieku od 3 lat.

Taniec nowoczesny

Zajęcia taneczne, stanowią bazę edukacyjną dla dzieci i młodzieży.
Od najmłodszych lat dzieci uczą się koordynacji ruchów ciała, pracy w grupie,
taniec kształtuje wytrzymałość i kondycję.
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 lat.

Malarstwo

W pracowni zostaną przepracowane takie tematy jak: perspektywa, światłocień,
studium postaci, architektury i inne.
Uczestnicy pracowni poznają tajniki malowania akwarelą i farbami olejnymi.
Zapraszamy młodzież od 15 roku i dorosłych.

Modelarstwo

Skupia młodzież z zainteresowaniem technicznym, rozwija umiejętności manualne.
Na zajęciach wykonywane są modele statków, samolotów, samochodów, dobierane w zależności od umiejętności uczestników.
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 lat.

Film i fotografia

Rozwijamy pasje reżyserskie i fotograficzne. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem.
W programie kurs i obsługa programu EDIUS. Możliwość rejestracji i montażu własnych materiałów.
Zapraszamy uczniów gimnazjum, szkół średnich i wszystkich zainteresowanych.

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru