akcje

[restabs alignment=”osc-tabs-right”position=”tabs-below” responsive=”true” icon=”true” text=”dalej”pills=”nav-pills” text=”»” class=”akcje” ]

[restab title=”Oferta »” active=”active”   ]

Terminy

Akcja FERIE w Domu Kultury od 20 do 31 stycznia 2020 r.

Zapewniamy zorganizowany wypoczynek pod okiem instruktorów Domu Kultury. Proponujemy zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, muzyczne, modelarskie także gry i zabawy. Zawsze ciekawe i różnorodne zajęcia oraz wycieczki autokarowe.

Tutaj zobacz FOTORELACJE z dotychczasowych AKCJI

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby zapisać  dziecko na zajęcia wypełnij FORMULARZ zgłoszenia (zakładka w górze artykułu) i ureguluj w ciągu 4 dni  płatność w kasie Łapy, Matejki 19, w godzinach 9:00-16:00 (budynek gimnazjum piętro 2).

Koszt uczestnictwa w AKCJI

Artystyczne FERIE: 100 PLN

Artystyczne Lato: wkrótce

Zapisy wyłącznie przez FORMULARZ online

Na FERIE zapisy przyjmujemy od 9 stycznia 2020 r., od godziny 9:00 rano, do wyczerpania miejsc.

Na LATO zapisy przyjmujemy od wkrótce., od godziny 9:00 rano, do wyczerpania miejsc.

[/restab]

[restab title=”Regulamin AKCJI FERIE i LATO »” ]

🔖

 1. Organizatorem FERII jest Dom Kultury w Łapach.
 2. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych, klas 1-8.
 3. Zapisy wyłącznie poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIA dostępny na stronie https://dkLapy.PL/akcje/ w zakładce FORMULARZ ZGŁOSZENIA
 4. Uczestnictwo jest gwarantowane po dokonaniu opłaty w kasie Domu Kultury, wypełnieniu i podpisaniu przez opiekuna KARTY UCZESTNIKA, w ciągu czterech dni od daty zgłoszenia.W przypadku braku opłaty, dziecko zostaje skreślone z listy uczestników a zapisanezostaje kolejne dziecko z listy rezerwowej.
 5. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje limit 40 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów na obiektach Domu Kultury w godzinach od 10:00 do 14:00., oprócz wycieczek.
 7. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, w terminach ustalonych w ofercie.
 8. Uczestnicy mają obowiązek podporządkować się poleceniom opiekunów prowadzących zajęcia oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych.
 9. Uczestnikom zabrania się: zażywania środków odurzających, używania wulgaryzmów, oddalania się z miejsca trwania zajęć bez zgody opiekunów, stosowania przemocy wobec innych. W przypadku nie zastosowania się uczestnika do w/w wymogów organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia dziecka z listy uczestników FERII bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
 10. Za szkody materialnie wyrządzone przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie.
 11. Dom Kultury nie odpowiada za rzeczy i pieniądze zgubione lub utracone przez dziecko.
 12. Dom Kultury nie zapewnia wyżywienia.
 13. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
 14. W przypadku braku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice lub opiekunowie są zobowiązani przedłożyć stosowne oświadczenie w KARCIE UCZESTNIKA.
 15. W KARCIE UCZESTNIKA rodzice lub opiekunowie mają obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach i problemach zdrowotnych dziecka.
 16. Uczestnik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w zajęciach bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
 17. Opłata nie może ona zostać przepisana na innego uczestnika.
 18. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach z siedzibą przy ul. Matejki 19, pełna informacja nt polityki prywatności dostępna na stronie https://dklapy.pl/polityka/

[/restab]
[restab title=”Formularz zgłoszenia »”  ]

Ze względu na dbanie o jakość usług dysponujemy ograniczoną ilością miejsc (40). Decydująca jest kolejność zgłoszeń.

Do udziału w akcji FERIE w Domu Kultury można zapisać dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej, WYŁĄCZNIE poprzez formularz. Formularz wypełniamy ONLINE.

Formularz był dostępny
od 9 stycznia 2019 r. od godziny 9:00.
LISTA PEŁNA

Dziękujemy za skorzystanie z formularza.

[/restab]

[restab title=”Program »”]

 

program ferie domu kultury

[/restab]

[restab title=”Fotorelacje »”]

GALERIA ZDJĘĆ 

2020 Artystyczne Ferie w Domu Kultury. Łapy

[/restab]

[/restabs]

Dom Kultury w Łapach organizuje koncerty, festyny, pokazy filmowe, multimedialne, wydawnictwa, konkursy , plenery fotograficzne, plastyczne, dni teatru